Riksvapen, nationsemblem och historiska vapensköldar.
Jag målar dem i lysterteknikens fantastiska målarteknik – med förgyllningsarbete i 23,5 karats guldblad och slagmetall.
Tavlorna målas på speciella metalldukar i önskat format – tavlor som håller i århundranden för flera generationer.
Illustrationen visar detaljer och exempel ifrån Italien, Brasilien, Ryssland (1890), Sverige, Frankrike, Indonesien samt Mexiko.

Meddela mig för offert efter eget önskemål om nation.

National Coat of Arms, national emblems and historical Coat of Arms.
I paint them in the fantastic painting technique of the luster technique – with gilding work in 23.5 carat gold- and silver leaf (Aluminum).
The paintings are painted on special metal canvas in the desired format – paintings that last for centuries for several generations.
The illustration shows details and examples from Italy, Brazil, Russia (1890), Sweden, France, Indonesia and Mexico.

Notify me for an offer according to your own wishes for nation.