4:e advent och julen står innanför dörren, nu vilar penslarna.
Dessa två Serafimersköldar är under tillverkning och all förgylld metallgrund är på plats.
Till våren är dom klara för leverans till Kungliga slottet.
Nu är Jul och Nyår här och en tid för vila och omladdning.
Som heltidskonstnär är arbetsdagen en tid för produktion, skapande och kreativitet.
För 2019 är målen satta:
30 nya heraldiska sköldar
7 stycken nya Serafimersköldar
10 nya motiv i lysterteknik
Jag hoppas också på fler nya kunder som vill förgylla sina hem och arbetsplatser med min konst.

God jul och Gott Nytt År

English

The fourth candle is lit and we are reloading

Now the brushes are resting and I´m lighting the forth candle.
These two Seraphim coat of arms are in production and all gilt metal base is in place.
In the spring 2019, they are ready for delivery to the Royal Palace.
Now Christmas and New Year are here and a time for rest and reloading.
As a full-time artist, the working day is a time for production, creation and creativity.
For 2019, the goals have been set:
30 new heraldic coat of arms
7 new Seraphim coat of arm
10 new motives in luster technique
I also hope for more new customers who want to enhance their homes and workplaces with my art.

Merry Christmas and a Happy New Year!