Fotograf: Maria Gunnarsson

Leif Ericsson

Mina viktigaste verktyg är pensel, penna och stadiga händer.

Beväpnad med en naturlig känsla för djur och natur så skapar jag nya konstverk i min studio i Norrköping.

Arbetar professionellt med konst och heraldik sedan 2001. År 2006 blev jag Vapenmålare på Kungl. Maj:ts Orden och har som uppgift att måla serafimersköldar.

I grunden är jag dekoratör och skapande konstnär sedan barndomen. Min strävan är att hitta mitt eget uttryck så väl som heraldisk konstnär som digital formgivare och kreatör. ”Penseldragen och kraften i bra hantverk får inte förgås av digitala bearbetningar och stress” det är viktiga ledord i mitt arbete. Därför är min strävan att alltid utgå från traditionella skisser och ritningar i mitt skapande och sedan leverera i den form som passar dig.

Jag arbetar med en stor bredd i allt från enkla ritningar och skisser till kompletta oljemålningar och glimrande lysterteknik. Porträtt av husdjur, beställningsarbeten, heraldisk konst, personliga vapensköldar och tolkningar är några av mina produkter.

År 2016 öppnar jag min artshop på webben och hoppas kunna bygga flera nya och bra produkter.

Hoppas vi hörs och ses.

Leif Ericsson
Konstnär /vapenmålare vid Kungl. Maj:ts Orden