Dags att ladda om och bli redo för ett nytt år!
Känner du som jag? Redo för ett nytt år!
Ladda om och sätta nya mål är alltid viktigt och nu gäller det.
Skissen är en ritning för en ny målning i serien ”Torso” som jag hoppas att jag kan presentera i kommande utställning framöver, tidpunkt är ej bestämd.
Målningen är i lysterteknik och målas i detta motiv på metall och silver grund.
Blir färdig under 2019.

Önskar dig GOTT NYTT ÅR 2019 och sikta högt

English

A NEW YEAR!
Time to reload and get ready for a New Year!
Do you feel like me? Ready for a New Year!
Reloading and setting new goals is important.
The sketch is a drawing for a new painting in the series ”Torso” which I hope I can present in the upcoming exhibition in the future, date is not determined.
The painting will be completed 2019 in “luster technique” with metal and silver gilding.

Wish you HAPPY NEW YEAR 2019 and aim high!